Med øl i tankene

MED ØL I TANKENE

– Et kompetanseprogram for bransjen

I 2016 lanserte Ringnes kompetanseprogrammet «Med øl i tankene» for kunder og egne ansatte. Målet er å bidra til en enda bedre og mer ansvarlig ølkultur i Norge, gjennom å øke  kunnskapen om øl, ølstiler, servering av øl og øl til mat. Kursene har flere nivåer, med varighet fra én til syv dager.

Det siste året har om lag 200 av våre medarbeidere gjennomført omfattende opplæring. 180 av disse har etter avlagt eksamen kunnet titulere seg som Ølambassadører, mens om lag tyve håndplukkede medarbeidere har fått anledning til å fordype seg i faget og utdanne seg til Ølsommelier. Programmet, som er kvalitetssikret av to høyskoleprofessorer og eksterne Ølsommelierer med utdannelse fra internasjonale skoler, er blitt en stor suksess.

Flere av våre utelivskunder har gjennomført de lavere nivåene av kurset, mens noen også har tatt steget helt opp til Ølsommelier. Det planlegges også kurs for ansatte i de store dagligvarekjedene. Interessen har vært så stor at Ringnes nå har etablert en egen kompetanseavdeling for å kunne håndtere etterspørselen.

Tilveksten av nye ølsorter og mikrobryggerier har bidratt til at interessen for øl bare vokser. I Ringnes har en rekke medarbeidere gjennomført bryggerimesterutdannelsen ved Bryggerihøyskolen i København. Vi ser det derfor som naturlig å ta en ledende rolle som kunnskapsformidler. Målet med kurset er at våre ansatte skal være profesjonelle, ansvarlige og gode Ringnesambassadører – med engasjement, trygghet og stolthet for ølfaget. Vi har også en ambisjon om at et kompetanseløft skal bidra til at øl blir et naturlig alternativ til mat i stedet for vin, og at fokuset flyttes fra kvantitet til kvalitet når øl diskuteres.

Det har skjedd en enorm kompetanseutvikling de siste årene – noe også de små bryggeriene skal ha mye av æren for. Vi i Ringnes er overbevist om at vårt kanskje mest effektive bidrag til ansvarlig forbruk, er å lære opp forbrukere og kunder til hvordan de skal nyte, ikke misbruke sin øl. Dette er også noe «Med øl i tankene» vektlegger.

Ønsker du å vite mer om læringsplattformen som gir deg enda mer øl i tankene kan du kontakte oss i Ringnes

Ønsker du å delta på et av våre åpne bransjekurs?

Om Ringnes Brygghus

Ringnes Brygghus skal være et sted hvor du, uavhengig av kunnskapsnivå, kan lære mer om ølkultur, bryggtradisjoner og varianter av øl. Vi har tatt som mål å skape Oslos hyggeligste møteplass for alle som er glade i eller nysgjerrige på godt øl. Her vil det bli servert både nyutviklede øl fra vårt nye mikrobryggeri og klassiske Ringnes-varianter.