Våre brygg

Fram innefrosset i skruisen 1893

FRAM TIL JUL

Inspirasjonen til ølet og navnet er hentet fra Fridtjof Nansens første ferd til Nordpolen. Ringnes var en betydelig bidragsyter til finansieringen av Fram-ferdene. Ringnes’ grunnleggere var svært samfunnsengasjerte og så seg nok som naturlige støttespillere for Fridtjof Nansen, en mann de delte gleden over friluftsliv og vitenskapelig nysgjerrighet med. «Fram» forlot Norge fra Vardø 21.…

Les videre