Ringnes første laboratorieleder. Dr. Sopp

DR. SOPP I PARIS

Dr. Sopp var en sentral person i fremveksten av Ringnes bryggeri på slutten av 1800 tallet. Han viet sitt liv til forskning på sopp og er mannen bak mye av den første gjærforskningen i Norge. Blant annet var han sentral i rendyrkingen av gjær for Ringnes og andre bryggerier i Norge. Etter sin tur til verdensutstillingen og studieopphold hos Louis Pasteur i Paris i 1889 etterlot han seg en pamflett om Ringnes, gjær og forskning. For å hedre Dr. Sopp og den viktige jobben han gjorde har vi laget en Bierè de Garde og kalt den Dr. Sopp i Paris. Historien er ukjent for de fleste ølglade nordmenn, men gjennom dette ølet ønsker vi at folk skal spørre hvem Dr. Sopp var, og svar skal de få.

Om Ringnes Brygghus

Ringnes Brygghus skal være et sted hvor du, uavhengig av kunnskapsnivå, kan lære mer om ølkultur, bryggtradisjoner og varianter av øl. Vi har tatt som mål å skape Oslos hyggeligste møteplass for alle som er glade i eller nysgjerrige på godt øl. Her vil det bli servert både nyutviklede øl fra vårt nye mikrobryggeri og klassiske Ringnes-varianter.