I 1860 flyttet brødrene Ringnes fra Ringnes gård i Krødsherad til Christiania hvor de begynte å arbeide. Den yngste, Ellef, begynte som kontorist og senere som reisende salgsmann for Christiania Bryggeri. Her begynte også Amund fem år senere, som bryggerilærling. I 1876 startet brødrene, sammen med Axel Heiberg, Interessentskabet Ringnes & Co. Allerede ett år senere, den 28.november 1877 kunne Amund brygge første øl i Thorvald Meyersgate 2. I 1899 endret selskapet navn, og gikk over til å være et aksjeselskap under navnet Ringnes Bryggeri A/S. Amund og Ellef var svært interessert i sport lokalsamfunnet og sponset blant annet bygningen av Holmenkollbanen og Grefsenkollen. De sto også sentralt blant de som gjorde fram-ferdene til Fridtjof Nansen og Otto Sverderup mulig.

På bryggeriet i Grunerløkka ble det brygget øl frem til 2001, da ble produksjonen flyttet til Gjelleråsen i Nittedalen. Nå har vi igjen åpnet dørene i de samme lokalene som Ringnes-brødrene startet sitt øl-eventyr for over 140 år siden.

Om Amund Ringnes:

Amund Ringnes ble født 7.oktober 1840, på Ringnes Gård i Krødsherad. Da han var 14 år gammel måtte faren selge gården og familien flyttet til slektninger i Drammen, hvor Amund og Ellef fullførte grunnskolen.
Amund var interessert i mekanikk og nyvinninger som kom i kjølvannet av den industrielle revolusjon, og fikk i 1860 lærlingplass på Akers Mekaniske Verksted. I 1865 gikk ferden videre til Christiania Bryggeri hvor han startet som bryggerilærling og gikk gradene før han endte som brygger.
Brygger Amund var kjent som traust, folkelig og romslig i forhold til sine medarbeidere. Han var jordnær, arbeidsom, kvalitetsbevisst, nysgjerrig, innovativ, gavmild og glad i jakt og fiske.

Dagene på bryggeriet kunne bli lange, derfor bygget han en villa i Biermannsgate for seg og familien. Der bodde han sammen med sin kone Laura. I 1896 kjøpte brødrene tilbake familiegården. I følge tradisjonen skulle eldstemann, odelsgutten Amund, ha gården. Men i all broderlighet skal den sindige og beskjedne Amund Ringnes ha sagt til sin yngre bror :”Du, Ellef, har 14 barn, mens jeg har bare 6, så det er riktigst at du får gården”.  Og slik gikk det. På gården var de ofte vertskap for prominente gjester, og Amund for vane å legge ut depoter av bokkøl i elvekulper langs reiseruten, så gjestene skulle få litt å styrke seg på under reisen.

 

Om Ellef Ringnes:

Ellef Ringnes ble født 25.oktober i 1842. Han var bare 12 år da han måtte forlate farsgården sammen med resten av familien. I 1860 flyttet han videre til Christiania sammen med storebror Amund. Ellef hadde anlegg for kontorfag og økonomi og da han var 18 år begynte som kontorist og «reisende» på Christiania Bryggeri.

Han beskrives som litt beskjeden og tilbakeholden, men også som en offensiv og engasjert kontorist med god forretningssans – også mot utlandet og eksport. Sammen med storebror Amund og deres familier dro de på «dannelsesreiser» Europa, hvor de også fulgte med på utviklingen innenfor trender og teknologi.
Ellef var også svært samfunnsengasjert og som storebror Amund, opptatt av friluftsliv og skisport. En av Ellefs mange sider ved samfunnsengasjement var som aktiv pådriver for etablering av Holmenkollbanen. Det var viktig å legge til rette for at folk flest skulle få lett tilgang til helsebringende turer i skog og mark. Han var godt likt, gavmild og gjestmild. I Krødsherad gikk det gjetord om Ellefs omsorg for de syke, og at han besøkte dem og trakterte med «så gild en medisin-konjakk». Brødrene Ringnes hadde «Richesse oblige» som valgspråk – «Rikdom forplikter». Store deler av overskuddet fra driften ble donert tilbake til samfunnet; de bidro med store summer til etableringen av Norges første universitetslaboratorium, finansiering av flere polferder og finansiering av Holmenkollbanen.

 

Om Axel Heiberg:

Axel Heiberg tilhørte den «medisinske» gren av den kjente Heiberg‑slekten. Hans far var den fremstående generalkirurg Johan Fritzner Heiberg, hans mor var av den kjente Munch‑slekten.
Axel Heiberg ble student i 1866, men fulgte ikke mønsteret. Han dro til Amerika og arbeidet et par år i et bomullsfirma i Georgia, siden dro han til Kina og ble konsulatsekretær og norsk‑svensk visekonsul i Shanghai. Høsten 1872 kom han tilbake til Kristiania, og året etter ble han gift med Ragnhild Meyer, datter av byens ledende forretningsmann. Dette, sammen med de erfaringer og midler han hadde samlet ute i verden, gav ham muligheter for å engasjere seg sterkt i handels‑ og industriforetagender i hovedstaden. Vi vet ingenting om hvordan kontakten med brødrene Ringnes kom i stand, men det rimeligste er vel å anta at brødrene har henvendt seg til ham og forelagt sine ideer for nye industriprodukter, fordi de visste at han hadde selveste Thorvald Meyer i ryggen. At initiativet er kommet fra Amund og Ellef Ringnes er klart, det fremgår bl. a. av stiftelsesdokumentets ordlyd, som begynner slik: «Efter Indbydelse af Amund og Ellef Ringnes...». Det ble understreket ytterligere ved at firmanavnet ble «Ringnes & Co.», og ved at de to brødrene ble bryggeriets faste bestyrere, med Amund Ringnes som bryggerimester og Ellef som forretningsfører og kasserer.

Ellef Ringnes, Amund Ringnes og Axel Heiberg på Fram
Ellef Ringnes, Amund Ringnes og Axel Heiberg på Fram

1996+Amund+maleri+av+bilde
Maleri etter Foto av Amund Ringnes, Grunnlegger og bryggerimester, 1840 - 1907

Ellef Ringnes, Grunnlegger og bryggeridirektør
Ellef Ringnes, Grunnlegger og bryggeridirektør, 1842 - 1929

Axel Heiberg
Axel Heiberg - Grunnlegger og konsul, 1848 - 1932